Cesta ke svobodě

Jen svobodní občané mohou vytvořit svrchovaný stát

Lidstvo dnes stojí na prahu nové doby

Lidstvo dnes stojí na prahu nové doby, kdy se má znovu spojit s duchovním světem, ale již ne jako závislé dítě, jak tomu bylo dřív, ale jako samostatná, individualizovaná, sama sebe rozvíjející bytost. Vše, co nás obklopuje, je vnějším projevem duchovního světa. Všechno, co je materiální, je kondenzovaná světová duše.
Tento materiální svět tvoří člověku překážku mezi ním a duchovním světem, kterou má překonat, aby zesílil a mohl vědomě žít jak v materiálním, tak i v duchovním světě. Cca 5000 roků se lidstvo vyvíjelo v atmosféře odpojení od dřívějšího spojení s duchovními světy, aby vyrostlo, dospělo k samostatnosti a naučilo se tvořit ve hmotném světě.

Žijeme v době zlomu

Žijeme v době zlomu, kdy na lidstvo působí mocné síly, které jej chtějí i nadále udržet v nevědomosti a závislosti na hmotném světě. Současně jdou omezovanému člověku naproti síly, které mu nabízí pomoc k osvobození se z tohoto uzavření do nevědomosti. Cílem procesu osvobození je stav, kdy bude moci člověk sám ze sebe tvořit v souladu s principy, podle kterých byl stvořen.

Zvědomění Cesty ke svobodě

Ke zvědomění Cesty ke svobodě jsou určeny přednášky a texty, které vám touto cestou předkládáme.

Lektoři

Ing. Zdeněk Říha

Provozovatel webu
slovanskakultura.cz

Jaroslav Škvařil

Učitel v oblasti kvality života
wellnessgastronomie.eu

Ing. Libor Mikš

Člen rady OS ČMS
obcanskysnem.cz

Ing. Jaroslav Nahodil

Kouč a konzultant
hnuticesta.cz

Michal Bělíček

Lektor v Slovanském hnutí

Svoboda je podmíněna realizací níže uvedených kroků

I. POZNAT

Příčiny, souvislosti
Trvalá pravidla
Pravdu, pravdivost

II. ZMĚNIT

Vědění na moudrost
Právo tmavé na světlé
Chápání svobody

III. PROVÉST

Naplnit poslání
Změnit způsob řízení
Nastavit ideologii

Přejít nahoru