Škvařil

Autor

Poznat

I. POZNATCo je třeba poznat, tzn. ne jenom vědět: Vědění vede k poznání pravdy - Pravda vede ke svobodě - Svoboda jedince vede ke svobodné společnost30 Read more.

Změnit

II. ZMĚNITŽivot spočívá v prožívání mnoha procesů. Tyto procesy se dějí dle pravidel. Jejich zvědomováním, uchopováním a ovládáním můžeme 30 Read more.
Přejít nahoru